VÅRA VALPAR

Vi har haft 6 kullar och alla valpar har namn efter svenska orter.

A-kullen: Algar, Alvne, Acksi, Alva, Anjona, Adak, Abusa och Almar
(f-080324; Nasherhaus Aucassin & Mytologins Jilona IV)

B-kullen: Bradde, Busmor, Bibos, Bender, Blomma, Benjamin, Beylon, Bos och Bjärn
(f-090625; Nasherhaus Aucassin & Mytologins jilona IV)

C-kullen: Calla, Carmencita, Cesar, Chicago, Covra och Carrington
(f-110610; Scanderna`s Svart Sigge Star & Hoffaortens Acksi)

D-kullen: Daajma, Dacke, Dinse, Drugge och Domarn
(f-130516; Mytologins Kaun I & Hoffaortens Acksi)

E-kullen: Eajra, Eftra, Elma, Elvira, Eje och Esset
(f-150412; HaMoSti`s Callisto Av Carlo & Hoffaortens Calla)

F-kullen: Fanta, Flinga och Falk
(f-170511;  HaMoSti`s Geirur av Bargelmir & Hoffaortens Calla)